Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της andrianopoulosfashionstores.gr

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της andrianopoulosfashionstores.gr . Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς όλους εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Φορολογικά στοιχεία της  εταιρίας 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: FASHION STORES EST 1930 MON IKE
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΑΦΜ: 801618205
ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 192 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,18535
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18535
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 160234107000

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ανδριανόπουλος – Δασκαλάκης Γεώργιος Εμμανουήλ

Γραμμή επικοινωνίας: 2110139209 – 2110139210

Email: andrianopoulosgeorge@andrianopoulosfashionstores.gr

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η “andrianopoulosfashionstores.gr” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας andrianopoulosfashionstores.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της “andrianopoulosfashionstores.gr” ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η “andrianopoulosfashionstores.gr” ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την “andrianopoulosfashionstores.gr” επιχειρήσεις. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ” andrianopoulosfashionstores.gr ” για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την ” andrianopoulosfashionstores.gr” επιχειρήσεις. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που έχει δώσει στην “andrianopoulosfashionstores.gr”  (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημά σας με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της andrianopoulosfashionstores.gr. Η  andrianopoulosfashionstores.gr έχει αναπτύξει κατά το δυνατόν νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα και στα αρχεία της. Επιπλέον, η  andrianopoulosfashionstores.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η  andrianopoulosfashionstores.gr μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στην andrianopoulosfashionstores.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

COOKIES

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην andrianopoulosfashionstores.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ” andrianopoulosfashionstores.gr ” αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, προϊόντα και προγράμματα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος – είτε φέρουν είτε όχι την επωνυμία της andrianopoulosfashionstores.gr – αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της andrianopoulosfashionstores.gr, ως μόνης δικαιούχου, η οποία και δύναται να τα διαθέτει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται απολύτως και αποκλειστικώς. Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω και δηλώνει ότι ουδέποτε θα προβεί ή θα επιτρέψει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα της andrianopoulosfashionstores.gr σε όλα τα προαναφερόμενα υπό τον παρόντα όρο.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η andrianopoulosfashionstores.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της andrianopoulosfashionstores.gr ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η andrianopoulosfashionstores.gr δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας. Ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας ότι είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, καθυστερήσεις που οφείλονται σε προμηθευτές, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Ανδριανόπουλος – Δασκαλάκης Γεώργιος Εμμανουήλ

Γραμμές επικοινωνίας: 2110139209 – 2110139210

Email: andrianopoulosgeorge@andrianopoulosfashionstores.gr